Doprava a expedice

U větších zakázek dopravu zajišťujeme firemním vozidlem, u menších zakázek zajišťujeme dodání zboží sběrnou službou.

RWA klapky, schodišťové sady

Doplňkem našich světlíků jsou prvky pro bezpečný odvod kouře, tepla a plynů. Naše světlíky pak zajistí bezpečnost v případě závažných havárií jako jsou požáry nebo toxické havárie.

Systém odvodu kouře a tepla ve schodišťových domech. V budovách s více jak pěti nadzemními patry a k nim přiléhajícími schodišti je v nejvyšším místě schodišťového prostoru nutné umístit zařízení na odvětrání kouře s minimální velikostí odvětrávacího otvoru 5% plochy, nejméně však 2m2. Zařízení pro odvod kouře musí v případě vyhlášení požáru otevřením předepsané plochy vytvořit silný tah, čímž dojde ke komínovému efektu a následnému odsávání kouře a tepla z únikových cest. Téměř 90% obětí požáru přijde k poškození zdraví působením kouře. Schodiště je tedy úniková cesta. Zajištění schodiště bez kouře v případě požáru má nejvyšší prioritu!. Elektromotorem poháněný RWA systém je pro tuto úlohu nejen nejspolehlivější ze všech řešení, ale nabízí také jednu výhodu – lze jej použít i pro běžné denní odvětrání.

Facebook
Facebook
Instagram