Podstavy speciální

trojůhelníkové podstavy,

– podstavy s okapničkou na míru
– podstavy se zabudovaným ventilátorem
– integrované napojení na profilové střešní krytiny,
– podstava s izolovaným nádstavcem,
– severní světlíky

Výška podstavy
Je nutné, aby střešní kopule byla nejméně 15cm nad úrovní hydroizolace.
Proto je velmi důležité zvolit správnou výšku podstavy:
15cm – pro umístění na povrch střechy
30cm – pro umístění do střešního pláště
50cm – pro vysokou skladbu tepelné izolace
na zakázku je možné tuto výšku ještě nadstavit

Klasifikace reakce na oheň
chování při hoření                 D
vývin kouře                          s3
odpadávající hořící částice    d0
krátkodobě laminátová podstava odolává vysokým teplotám
proto je možné podstavu při montáži zahřívat hořákem

Tepelná izolace
přepočet tepelné izolace pro různé síly stěny
W2…U=1,09 W/mK
W4…U=0,75 W/mK
W6…U=0,66 W/mK
W8…U=0,36 W/mK
W10.U=0,29 W/mK

W12.U=0,24 W/mKodstava se zvýšenou izolací.

Další informace - přílohy

Fotogalerie realizací - reference bodové střešní světlíky

Reference světlíky
Reference světlíky
Reference světlíky
Reference světlíky
Reference světlíky
Facebook
Facebook
Instagram